Popraw dostępność strony

Kanalizacja deszczowa

Na terenie miasta Płocka istnieje system zbierający wody opadowe. Część wód opadowych (głównie z Śródmieścia) jest odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej, gdzie ścieki sanitarne i wody deszczowe mieszają się i odprowadzane są tymi samymi przewodami do oczyszczalni ścieków na Maszewie. Za utrzymanie tej sieci odpowiadają Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Na pozostałych obszarach funkcjonuje rozdzielcza kanalizacja: sanitarna i deszczowa. Wody opadowe po podczyszczeniu odprowadzane są do rowów czy też rzek zlokalizowanych na terenie miasta.

Od kilku lat Gmina-Miasto Płock sukcesywnie dokonuje rozdziału sieci ogólnospławnej na rozdzielczą.

Główne założenia w zakresie zagospodarowania wód opadowych dostępne są w wytycznych do projektowania i wykonania odbioru.

Jeśli chcesz przyłączyć się do sieci kanalizacji deszczowej powinieneś wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Następnie opracować dokumentację techniczną zgodnie w wytycznymi oraz z otrzymanymi warunkami. Dokumentacja ta podlega uzgodnieniu w Wydziale Spraw Komunalnych.

Prace związane z włączeniem przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy zgłosić pisemnie na adres: BOK stanowisko 13/14 - Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, lub elektronicznie na adres Wydziału Spraw Komunalnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • mapę zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
  • kopię warunków technicznych,
  • zestawienie powierzchni szczelnych utwardzonych (z wyszczególnieniem m.in. powierzchni dachu),
  • Krajowe Oceny Techniczne lub ważne, pełne teksty Aprobat, deklaracje, certyfikaty, atesty zastosowanych materiałów i urządzeń (dotyczy regulatora oraz urządzeń przeciwzalewowych),
  • protokół zagęszczenia z wyjątkiem wykonania przyłącza metodą bezwykopową,
  • inspekcję TV i próbę szczelności w zależności od możliwości technicznych,
  • kopią protokółu z narady koordynacyjnej Zespołu Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu z mapą sytuacyjną w skali 1:500 w przypadku kolizji z pozostałą infrastrukturą,
  • inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej, a w przypadku jej braku na tym etapie szkic geodezyjny (wersja papierowa i elektroniczna do dostarczenia w póżniejszym terminie),
  • zgodę właściciela terenu (w przypadku prac na działkach poza pasem drogowym), a w pasie drogowym – protokołem odbioru wykonanych prac w terenie przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

Po złożeniu dokumentów inspektor z UMP umawia termin dokonania odbioru i spisania protokołu odbioru końcowego włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

 

Wybudowane przyłącze od sieci miejskiej do studzienki rewizyjnej pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok