Popraw dostępność strony

Mapa akustyczna

W celu oceny klimatu akustycznego miasta Płocka została opracowana Mapa akustyczna dla miasta Płocka przez konsorcjum w składzie: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPEGIEKA” Sp. z o.o. (Al. Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg), ACESOFT Sp. z o.o. (ul. Kasprowicza 12, 81-852 Sopot). Na podstawie sporządzonej mapy został zaktualizowany Program ochrony przed hałasem.

Na podstawie sporządzonej mapy został zaktualizowany Program ochrony przed hałasem: UCHWAŁA NR 858/LIII/2018RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka”.

Część opisowa do mapy akustycznej.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok