Popraw dostępność strony

Zgłoszenia instalacji emitujących pola elektromagnetyczne

Zgodnie z  art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (ustawy POŚ), Prezydent Miasta Płocka udostępnia następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne (PEM), objętych obowiązkiem zgłoszenia:

 

 

  

  1. zgłoszenia instalacji (art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 2 ustawy POŚ);

  2. informacje (art. 152 ust. 6 pkt 1 ustawy POŚ) o:

  1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

  2. zakończeniu eksploatacji instalacji,

  3.  zmianie w zakresie danych lub informacji, zawartych w zgłoszeniu;

  1. sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji (art. 152 ust. 4 ustawy POŚ);

  2. zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (art. 152 ust. 4b ustawy POŚ), wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;

  3. uwagi dotyczące okoliczności, że: eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska oraz instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska wraz ze szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność wniesienia uwag (art. 152b ust. 3 ustawy POŚ).

21 lipca 2021 r. uruchomiony został System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne.

Jest to publiczna baza danych zawierająca informacje o polu elektromagnetycznym (PEM) w środowisku. Dzięki systemowi każdy może sprawdzić #PEM w swoim otoczeniu oraz uzyskać podstawowe informacje o stacjach bazowych, w tym m.in. o prowadzącym instalację, terminie wykonanych pomiarów i ich wynikach.

Chcesz sprawdzić PEM w swojej okolicy? Wejdź na https://www.si2pem.gov.pl/

Ponadto informujemy,  że na stronie internetowej:że na stronie internetowej:https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 

Załączniki:
Pobierz plik (2019.10.31 - P4-Kostrogaj 3a.pdf)2019.10.31 - P4-Kostrogaj 3a.pdf8404 kB
Pobierz plik (2019.11.04 - Zmiana w zgłoszeniu P4 - Pl. Witosa1.pdf)2019.11.04 - Zmiana w zgłoszeniu P4 - Pl. Witosa1.pdf8269 kB
Pobierz plik (2019.11.06 - P4-Otolińska 21.pdf)2019.11.06 - P4-Otolińska 21.pdf5301 kB
Pobierz plik (2019.11.06 - Zmiana w zgłoszeniu P4 - Otolińska 21.pdf)2019.11.06 - Zmiana w zgłoszeniu P4 - Otolińska 21.pdf7263 kB
Pobierz plik (2019.11.22 - P4-Rembielińskiego 8.pdf)2019.11.22 - P4-Rembielińskiego 8.pdf9343 kB
Pobierz plik (2019.12.02 - Polkomtel-Górna 1.pdf)2019.12.02 - Polkomtel-Górna 1.pdf5600 kB
Pobierz plik (2019.12.02 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Górna 1.pdf)2019.12.02 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Górna 1.pdf6086 kB
Pobierz plik (2020.01.07 - Zmiana zgłoszenia Orange - Otolińska 25.pdf)2020.01.07 - Zmiana zgłoszenia Orange - Otolińska 25.pdf1500 kB
Pobierz plik (2020.01.07 - Zmiana zgłoszenia P4 - Górna 1.pdf)2020.01.07 - Zmiana zgłoszenia P4 - Górna 1.pdf7576 kB
Pobierz plik (2020.05.07 - Zmiana danych - Orange ul. Otolińska 25.pdf)2020.05.07 - Zmiana danych - Orange ul. Otolińska 25.pdf1359 kB
Pobierz plik (2020.05.07 - Zmiana Zgłoszenia P4 - Pl. Witosa 1.pdf)2020.05.07 - Zmiana Zgłoszenia P4 - Pl. Witosa 1.pdf9337 kB
Pobierz plik (2020.05.26 - Zmiana zgłoszenia Orange - Kostrogaj 9d.pdf)2020.05.26 - Zmiana zgłoszenia Orange - Kostrogaj 9d.pdf718 kB
Pobierz plik (2020.06.01 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Piłsudskiego 41.pdf)2020.06.01 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Piłsudskiego 41.pdf4680 kB
Pobierz plik (2020.06.04 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile - Dobrzykowska.pdf)2020.06.04 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile - Dobrzykowska.pdf2014 kB
Pobierz plik (2020.06.04 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile - Żyzna.pdf)2020.06.04 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile - Żyzna.pdf530 kB
Pobierz plik (2020.06.12 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Kolegialna 19.pdf)2020.06.12 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Kolegialna 19.pdf4853 kB
Pobierz plik (2020.06.21 - Zmiana zgłoszenia-Orange-Chemików 7.pdf)2020.06.21 - Zmiana zgłoszenia-Orange-Chemików 7.pdf6036 kB
Pobierz plik (2020.07.01 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile - Medyczna 19.pdf)2020.07.01 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile - Medyczna 19.pdf153 kB
Pobierz plik (2020.07.21 - PSN INFRASTRUKTURA SP. Z O. O. -TARTACZNA 2.pdf)2020.07.21 - PSN INFRASTRUKTURA SP. Z O. O. -TARTACZNA 2.pdf5705 kB
Pobierz plik (2020.07.24 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Witosa 1.pdf)2020.07.24 - Zmiana zgłoszenia Polkomtel - Witosa 1.pdf4409 kB
Pobierz plik (2020.08.03 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile-11 GRUPY OPERACYJNEJ NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH.pdf)2020.08.03 - Zmiana zgłoszenia T-Mobile-11 GRUPY OPERACYJNEJ NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH.pdf1843 kB
Pobierz plik (2020.08.26 - Zmania danych - Orange ul. Kolegialna 19.pdf)2020.08.26 - Zmania danych - Orange ul. Kolegialna 19.pdf1414 kB
Pobierz plik (2020.08.28 - Zmiana danych - Polkomtel ul. Chemików 7.pdf)2020.08.28 - Zmiana danych - Polkomtel ul. Chemików 7.pdf4333 kB
Pobierz plik (2020.09.04 - Zmiana danych - T-Mobile ul. Norbertańska 9.pdf)2020.09.04 - Zmiana danych - T-Mobile ul. Norbertańska 9.pdf1494 kB
Pobierz plik (2020.09.07 - Zmiana danych - T-Mobile ul.Dobrzykowska 2.pdf)2020.09.07 - Zmiana danych - T-Mobile ul.Dobrzykowska 2.pdf547 kB
Pobierz plik (2020.09.07 - Zmiana danych - T-Mobile ul.Dobrzykowska dz. 590-2.pdf)2020.09.07 - Zmiana danych - T-Mobile ul.Dobrzykowska dz. 590-2.pdf2175 kB
Pobierz plik (2020.09.09 - Zmiana danych- T-Mobile ul. Sierpecka 26.pdf)2020.09.09 - Zmiana danych- T-Mobile ul. Sierpecka 26.pdf624 kB
Pobierz plik (2020.09.23 - Zmiana danych- T-Mobile ul. Hermana 1.pdf)2020.09.23 - Zmiana danych- T-Mobile ul. Hermana 1.pdf5642 kB
Pobierz plik (2020.10.07 - Zmiana danych - T-Mobile ul. Tartaczna 2.pdf)2020.10.07 - Zmiana danych - T-Mobile ul. Tartaczna 2.pdf791 kB
Pobierz plik (2020.10.07 - Zmiana danych T-Mobile ul. Królewiecka 1.pdf)2020.10.07 - Zmiana danych T-Mobile ul. Królewiecka 1.pdf790 kB
Pobierz plik (2020.10.21 - Aktualizacja Polkomtel  ul. Przemysłowa 7.pdf)2020.10.21 - Aktualizacja Polkomtel ul. Przemysłowa 7.pdf5418 kB
Pobierz plik (2020.10.21 - Aktualizacja Polkomtel ul.Bartnicz 6.pdf)2020.10.21 - Aktualizacja Polkomtel ul.Bartnicz 6.pdf4818 kB
Pobierz plik (2020.10.26 - Zgłoszenie Polkomtel ul. Otolińska 21.pdf)2020.10.26 - Zgłoszenie Polkomtel ul. Otolińska 21.pdf4411 kB
Pobierz plik (2020.11.02 Zgłoszenie P4 Dobrzykowska dz.590-2.pdf)2020.11.02 Zgłoszenie P4 Dobrzykowska dz.590-2.pdf3504 kB
Pobierz plik (2020.11.03- Zmiana zgłoszenia - P4, Pl. Witosa1.pdf)2020.11.03- Zmiana zgłoszenia - P4, Pl. Witosa1.pdf4499 kB
Pobierz plik (2020.11.16 - Zmiana zgłoszenia-P4, ul. Zglenickiego 42a.pdf)2020.11.16 - Zmiana zgłoszenia-P4, ul. Zglenickiego 42a.pdf4120 kB
Pobierz plik (2020.11.18 - Zmiana danych-Orange Polska S.A. ul. Otolińska 25.pdf)2020.11.18 - Zmiana danych-Orange Polska S.A. ul. Otolińska 25.pdf793 kB
Pobierz plik (2020.12.17 - Zmiana danych Emitel S.A., ul. Tartaczna 2.pdf)2020.12.17 - Zmiana danych Emitel S.A., ul. Tartaczna 2.pdf13004 kB
Pobierz plik (2020.12.29 - Zmiana danych Polkomtel ul. Medyczna 19.pdf)2020.12.29 - Zmiana danych Polkomtel ul. Medyczna 19.pdf4876 kB
Pobierz plik (2020.12.30 - Zmiana polkomtel ul. Przemysłowa 7.pdf)2020.12.30 - Zmiana polkomtel ul. Przemysłowa 7.pdf5276 kB
Pobierz plik (2021.01.18 - Zmiana danych P4 ul. 3-go Maja 16.pdf)2021.01.18 - Zmiana danych P4 ul. 3-go Maja 16.pdf4711 kB
Pobierz plik (2021.02.01 Zmiana danych Polkomtel ul. Jachowicza 49.pdf)2021.02.01 Zmiana danych Polkomtel ul. Jachowicza 49.pdf4964 kB
Pobierz plik (2021.02.08 - Zamiana danych Orange Polska S.A. ul. Kostrogaj 9d.pdf)2021.02.08 - Zamiana danych Orange Polska S.A. ul. Kostrogaj 9d.pdf612 kB
Pobierz plik (2021.02.22 - zmiana danych Polkomtel - Kolegialna 19.pdf)2021.02.22 - zmiana danych Polkomtel - Kolegialna 19.pdf4931 kB
Pobierz plik (2021.02.22- zmiana danych Polkomtel Pl. Witosa 1.pdf)2021.02.22- zmiana danych Polkomtel Pl. Witosa 1.pdf5575 kB
Pobierz plik (2021.03.03 - Aktualizacja danych,Polkomtel ul. Chemików 7.pdf)2021.03.03 - Aktualizacja danych,Polkomtel ul. Chemików 7.pdf10639 kB
Pobierz plik (2021.03.03 - Aktualizacja danych Polkomtel ul. Miodowa 23.pdf)2021.03.03 - Aktualizacja danych Polkomtel ul. Miodowa 23.pdf3956 kB
Pobierz plik (2021.03.23 - Zgłoszenie P4 ul. Wyszogrodzka 127.pdf)2021.03.23 - Zgłoszenie P4 ul. Wyszogrodzka 127.pdf1255 kB
Pobierz plik (2021.03.31 - aktualizacj danych Polkomtel Al. Pilsudskiego 41.pdf)2021.03.31 - aktualizacj danych Polkomtel Al. Pilsudskiego 41.pdf4592 kB
Pobierz plik (2021.03.31 - aktualizacja danych Polkomtal ul. Kolejowa 8.pdf)2021.03.31 - aktualizacja danych Polkomtal ul. Kolejowa 8.pdf4992 kB
Pobierz plik (2021.03.31 - aktualizacja danych Polkomtel ul. Bartnicza 6.pdf)2021.03.31 - aktualizacja danych Polkomtel ul. Bartnicza 6.pdf4776 kB
Pobierz plik (2021.03.31- akutualizacja danych Polkomtel ul. Sw. Wojciecha 2.pdf)2021.03.31- akutualizacja danych Polkomtel ul. Sw. Wojciecha 2.pdf4803 kB
Pobierz plik (2021.04.13 - Zgłoszenie P4 Sp. z o. o. , ul. Norbertańska 9 - Zaświadczenie znak WKŚ-I-ZŚ.6222.14.2021.Er z dnia 4.05.2021 r.pdf)2021.04.13 - Zgłoszenie P4 Sp. z o. o. , ul. Norbertańska 9 - Zaświadczenie znak WKŚ-I-ZŚ.6222.14.2021.Er z dnia 4.05.2021 r.pdf4559 kB
Pobierz plik (2021.04.14 - aktualizacja danych Polkomtel ul. Kostrogaj 9D.pdf)2021.04.14 - aktualizacja danych Polkomtel ul. Kostrogaj 9D.pdf5275 kB
Pobierz plik (2021.04.19 - Aktualizacja danych-Polkomtel Sp. z o. o. ul. Górna 1.pdf)2021.04.19 - Aktualizacja danych-Polkomtel Sp. z o. o. ul. Górna 1.pdf5755 kB
Pobierz plik (2021.04.23 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf)2021.04.23 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf610 kB
Pobierz plik (2021.04.26 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf)2021.04.26 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf4699 kB
Pobierz plik (2021.07.15 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. Al. Jachowicza 49.pdf)2021.07.15 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. Al. Jachowicza 49.pdf1983 kB
Pobierz plik (2021.07.15 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Norbertańska 9.pdf)2021.07.15 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Norbertańska 9.pdf137 kB
Pobierz plik (2021.07.15 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Rembielińskiego 8.pdf)2021.07.15 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Rembielińskiego 8.pdf2556 kB
Pobierz plik (2021.07.19 - Akrualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf)2021.07.19 - Akrualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf1635 kB
Pobierz plik (2021.07.20 - Aktualizacja danych P4 Sp. z o. o . ul. Miodowa 21,23.pdf)2021.07.20 - Aktualizacja danych P4 Sp. z o. o . ul. Miodowa 21,23.pdf1771 kB
Pobierz plik (2021.08.06 - Aktualizacja T-Mobile POLSKA S.A. ul. Jesienna 11.pdf)2021.08.06 - Aktualizacja T-Mobile POLSKA S.A. ul. Jesienna 11.pdf543 kB
Pobierz plik (2021.08.09 -Aktualizacja danych T-Mobile ul. Długa 75 .pdf)2021.08.09 -Aktualizacja danych T-Mobile ul. Długa 75 .pdf6594 kB
Pobierz plik (2021.09.10 - Aktualizacja danych Towerlink polnad Sp. z o. o. ul. otolińska 21.pdf)2021.09.10 - Aktualizacja danych Towerlink polnad Sp. z o. o. ul. otolińska 21.pdf6162 kB
Pobierz plik (2021.09.13- Aktualizacja danych -P4 Sp. z o. o. Jana Pawła II 35a.pdf)2021.09.13- Aktualizacja danych -P4 Sp. z o. o. Jana Pawła II 35a.pdf13627 kB
Pobierz plik (2021.09.27 - Aktualizacja danych -Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Chemików 7.pdf)2021.09.27 - Aktualizacja danych -Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Chemików 7.pdf4160 kB
Pobierz plik (2021.10.06 -Zmiana danych Towerlink ul. Gierzyńkiego 29.pdf)2021.10.06 -Zmiana danych Towerlink ul. Gierzyńkiego 29.pdf4818 kB
Pobierz plik (2021.10.25 - Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o. o. u. otolińska 21 l.pdf)2021.10.25 - Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o. o. u. otolińska 21 l.pdf754 kB
Pobierz plik (2021.10.26 - Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o. o. Jana Pawła II 35 a.pdf)2021.10.26 - Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o. o. Jana Pawła II 35 a.pdf791 kB
Pobierz plik (2021.10.28 - Aktualizacja T-Mobile, Al. Piłsudskiego 41.pdf)2021.10.28 - Aktualizacja T-Mobile, Al. Piłsudskiego 41.pdf49 kB
Pobierz plik (2021.11.02 - Aktualizacja Emitel S.A. ul. Tartaczna 2.pdf)2021.11.02 - Aktualizacja Emitel S.A. ul. Tartaczna 2.pdf861 kB
Pobierz plik (2021.11.08 - Aktualizacja danych Towerlink Poland Sp. z o. o. Pl. Witosa.pdf)2021.11.08 - Aktualizacja danych Towerlink Poland Sp. z o. o. Pl. Witosa.pdf4283 kB
Pobierz plik (2021.11.10 - Aktualizacja danych T-Moblie ul. Grabówka 57.pdf)2021.11.10 - Aktualizacja danych T-Moblie ul. Grabówka 57.pdf6973 kB
Pobierz plik (2021.11.23 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Norbertańska 9.pdf)2021.11.23 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Norbertańska 9.pdf1342 kB
Pobierz plik (2021.12.16 - Zgłoszenie Play ul. Dworcowa 12.pdf)2021.12.16 - Zgłoszenie Play ul. Dworcowa 12.pdf7718 kB
Pobierz plik (2021.12.30- Aktualizacja danych P4 Sp. z o. o. ul. Medyczna.pdf)2021.12.30- Aktualizacja danych P4 Sp. z o. o. ul. Medyczna.pdf2348 kB
Pobierz plik (2021.12.30 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf)2021.12.30 - Aktualizacja P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf2028 kB
Pobierz plik (2022.01.17 - Informacja o zakończeniu eksploatacji - Orange Polska S.A. ul. Gierzyńskiego 15.pdf)2022.01.17 - Informacja o zakończeniu eksploatacji - Orange Polska S.A. ul. Gierzyńskiego 15.pdf115 kB
Pobierz plik (2022.01.25 - Informacja o zmianie danych Orange Polska S.A. ul. Chemików 7.pdf)2022.01.25 - Informacja o zmianie danych Orange Polska S.A. ul. Chemików 7.pdf137 kB
Pobierz plik (2022.02.11 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. JAchowicza 49.pdf)2022.02.11 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. JAchowicza 49.pdf2087 kB
Pobierz plik (2022.03.01 - Informacja o zmianie danych Towerlink Poland Sp. Z o. o. ul. Wyszogrodzka 161.pdf)2022.03.01 - Informacja o zmianie danych Towerlink Poland Sp. Z o. o. ul. Wyszogrodzka 161.pdf7371 kB
Pobierz plik (2022.03.03 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Kostrogaj 3a.pdf)2022.03.03 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Kostrogaj 3a.pdf5570 kB
Pobierz plik (2022.03.03 - Zmiana danych P4. Sp. z o. o. Pl. Witosa 1.pdf)2022.03.03 - Zmiana danych P4. Sp. z o. o. Pl. Witosa 1.pdf5680 kB
Pobierz plik (2022.03.14 - Aktualizacja danych Towerlink Poland Sp. z o. o ul. Kostrogaj 9D.pdf)2022.03.14 - Aktualizacja danych Towerlink Poland Sp. z o. o ul. Kostrogaj 9D.pdf5091 kB
Pobierz plik (2022.03.21 - Zgłoszenie Emitel S.A. ul.Dobrzyńska 5.pdf)2022.03.21 - Zgłoszenie Emitel S.A. ul.Dobrzyńska 5.pdf1147 kB
Pobierz plik (2022.03.24 - Demontaz anteny ul. Otolińska 21.pdf)2022.03.24 - Demontaz anteny ul. Otolińska 21.pdf35 kB
Pobierz plik (2022.06.10 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Medyczna 19.pdf)2022.06.10 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Medyczna 19.pdf50 kB
Pobierz plik (2022.06.21- Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf)2022.06.21- Aktualizacja zgłoszenia P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf1249 kB
Pobierz plik (2022.06.27 - Zmana danych P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf)2022.06.27 - Zmana danych P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf1484 kB
Pobierz plik (2022.07.11 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Medyczna 19.pdf)2022.07.11 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Medyczna 19.pdf1250 kB
Pobierz plik (2022.08.01 - Informacja o zmienie danych P4 Sp. z o. o. Jachowicza 49.pdf)2022.08.01 - Informacja o zmienie danych P4 Sp. z o. o. Jachowicza 49.pdf713 kB
Pobierz plik (2022.08.01 - Informacja o zmienie danych P4 Sp. z o. o. ul. Miodowa 21,32.pdf)2022.08.01 - Informacja o zmienie danych P4 Sp. z o. o. ul. Miodowa 21,32.pdf1222 kB
Pobierz plik (2022.08.04 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Zglenickiego 42a.pdf)2022.08.04 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Zglenickiego 42a.pdf1371 kB
Pobierz plik (2022.08.05 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o ul. Otolińska 21.pdf)2022.08.05 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o ul. Otolińska 21.pdf1862 kB
Pobierz plik (2022.08.05 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Mostowa 2.pdf)2022.08.05 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Mostowa 2.pdf1439 kB
Pobierz plik (2022.08.05 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 41.pdf)2022.08.05 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 41.pdf1704 kB
Pobierz plik (2022.08.12 - Zmana danych P4 Sp. z o. o. Pl. Witosa 1 + SPROSTOWANIE z dnia 22.08.2022 r..pdf)2022.08.12 - Zmana danych P4 Sp. z o. o. Pl. Witosa 1 + SPROSTOWANIE z dnia 22.08.2022 r..pdf1844 kB
Pobierz plik (2022.09.19 - Zmana danych P4 Sp. z o. o. ul. Wyszogrodzka 144.pdf)2022.09.19 - Zmana danych P4 Sp. z o. o. ul. Wyszogrodzka 144.pdf1464 kB
Pobierz plik (2022.09.26 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf)2022.09.26 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf1924 kB
Pobierz plik (2022.10.24 - Zmiana danych P4 Sp. Z o. o. ul. Norbertańska 9..pdf)2022.10.24 - Zmiana danych P4 Sp. Z o. o. ul. Norbertańska 9..pdf957 kB
Pobierz plik (2022.10.25 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul Dworcowa 12.pdf)2022.10.25 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul Dworcowa 12.pdf1545 kB
Pobierz plik (2022.10.31 - Zmana danych P4. Sp. z o. o. ul. Kostrogaj 3a.pdf)2022.10.31 - Zmiana danych P4. Sp. z o. o. ul. Kostrogaj 3a.pdf 1013 kB
Pobierz plik (2022.11.07 Zmiana danych T-Mobile Pl. Witosa 1.pdf)2022.11.07 Zmiana danych T-Mobile Pl. Witosa 1.pdf3114 kB
Pobierz plik (2022.11.10 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 35a.pdf)2022.11.10 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 35a.pdf1377 kB
Pobierz plik (2022.12.13.- Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Grabówka 57.pdf)2022.12.13.- Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Grabówka 57.pdf6858 kB
Pobierz plik (2022.12.15- Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Narodowych Sił Zbrojnych.pdf)2022.12.15- Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Narodowych Sił Zbrojnych.pdf6398 kB
Pobierz plik (2023.01.13 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Rembilińskiego 8.pdf)2023.01.13 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Rembilińskiego 8.pdf1594 kB
Pobierz plik (2023.03.02 - P4 Sp. z o. o.-demontaż anteny radioliniowej na stacji PLO3304, PLO3307, PLO3314, PLO3315, PLO3317.pdf)2023.03.02 - P4 Sp. z o. o.-demontaż anteny radioliniowej na stacji PLO3304, PLO3307, PLO3314, PLO3315, PLO3317.pdf1134 kB
Pobierz plik (2023.03.07 - Zmiana danych T-Mobile Polska S. A. ul. Tartaczna 2.pdf)2023.03.07 - Zmiana danych T-Mobile Polska S. A. ul. Tartaczna 2.pdf835 kB
Pobierz plik (2023.04.27 - Zmiana danych ORANGE POLSKA S.A. ul. Chemików 7+ Korekta z 05.05.2023.pdf)2023.04.27 - Zmiana danych ORANGE POLSKA S.A. ul. Chemików 7+ Korekta z 05.05.2023.pdf873 kB
Pobierz plik (2023.05.31 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 2.pdf)2023.05.31 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 2.pdf888 kB
Pobierz plik (2023.06.13 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o.  Pl. Witosa.pdf)2023.06.13 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. Pl. Witosa.pdf4915 kB
Pobierz plik (2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Miodowa 21, 23.pdf)2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Miodowa 21, 23.pdf310 kB
Pobierz plik (2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Norbertańska 9.pdf)2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Norbertańska 9.pdf310 kB
Pobierz plik (2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12.pdf)2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12.pdf310 kB
Pobierz plik (2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf)2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf124 kB
Pobierz plik (2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf)2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. 3-go Maja 16.pdf310 kB
Pobierz plik (2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 41.pdf)2023.06.16 - demontaż anteny P4 Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 41.pdf310 kB
Pobierz plik (2023.06.29 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Długa 75.pdf)2023.06.29 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Długa 75.pdf4779 kB
Pobierz plik (2023.07.20 - akltualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf)2023.07.20 - akltualizacja P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf5786 kB
Pobierz plik (2023.07.27 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Słowackiego 16.pdf)2023.07.27 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Słowackiego 16.pdf5718 kB
Pobierz plik (2023.08.18 - demontaż anteny radiolinii  P4 Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 41.pdf)2023.08.18 - demontaż anteny radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 41.pdf166 kB
Pobierz plik (2023.08.25 - demontaż anteny radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf)2023.08.25 - demontaż anteny radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf147 kB
Pobierz plik (2023.09.01 - Informacja o zmianie danych EmiTel S.A. ul. Tartaczna 2.pdf)2023.09.01 - Informacja o zmianie danych EmiTel S.A. ul. Tartaczna 2.pdf1540 kB
Pobierz plik (2023.09.23 - Informacja o zmianie danych NetWorkS Pl. Witosa 1.pdf)2023.09.23 - Informacja o zmianie danych NetWorkS Pl. Witosa 1.pdf1956 kB
Pobierz plik (2023.09.28 - Informacja o zmianie danych Orange Polska S.A. Kostrogaj 9d.pdf)2023.09.28 - Informacja o zmianie danych Orange Polska S.A. Kostrogaj 9d.pdf4359 kB
Pobierz plik (2023.10.16- Zgłoszenie instalacji P4 Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 23-ZAŚWIADCZENIE.pdf)2023.10.16- Zgłoszenie instalacji P4 Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 23-ZAŚWIADCZENIE.pdf4901 kB
Pobierz plik (2023.11.08 - Zmaiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Żyzna.pdf)2023.11.08 - Zmaiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Żyzna.pdf4315 kB
Pobierz plik (2023.11.15 - Zmiana danych NetWorks Sp. z o. o. ul. Grabówka 57.pdf)2023.11.15 - Zmiana danych NetWorks Sp. z o. o. ul. Grabówka 57.pdf6851 kB
Pobierz plik (2023.11.20 - Zmiana danych NetWorks Sp. z o. o. ul. Tartaczna 2.pdf)2023.11.20 - Zmiana danych NetWorks Sp. z o. o. ul. Tartaczna 2.pdf1799 kB
Pobierz plik (2023.12.04 - informacja o demontażu radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Jachowicza 49.pdf)2023.12.04 - informacja o demontażu radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Jachowicza 49.pdf128 kB
Pobierz plik (2023.12.05-informacja o demontażu radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf)2023.12.05-informacja o demontażu radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf126 kB
Pobierz plik (2023.12.11 -Zmiana danych T-Mobile S.A. ul. Norbertańska 9.pdf)2023.12.11 -Zmiana danych T-Mobile S.A. ul. Norbertańska 9.pdf1102 kB
Pobierz plik (2023.12.20 - Zmiana danch Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Kolgialna 19.pdf)2023.12.20 - Zmiana danch Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Kolgialna 19.pdf2671 kB
Pobierz plik (2024.01.04 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 7.pdf)2024.01.04 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 7.pdf1530 kB
Pobierz plik (2024.01.04 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf)2024.01.04 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Bartnicza 6.pdf1496 kB
Pobierz plik (2024.01.18 - zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Górna 1.pdf)2024.01.18 - zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Górna 1.pdf2765 kB
Pobierz plik (2024.01.19 - Zmana danych Orange Polska S.A. ul. Przemysłowa 7.pdf)2024.01.19 - Zmana danych Orange Polska S.A. ul. Przemysłowa 7.pdf1642 kB
Pobierz plik (2024.01.19 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Kostrogaj 9D.pdf)2024.01.19 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Kostrogaj 9D.pdf2140 kB
Pobierz plik (2024.02.05 - zmiana danych T-Mobila Polska S.A. ul. Norbertańska 9.pdf)2024.02.05 - zmiana danych T-Mobila Polska S.A. ul. Norbertańska 9.pdf201 kB
Pobierz plik (2024.02.05 - zmiana danych T-Mobila Polska S.A. ul. Żyzna.pdf)2024.02.05 - zmiana danych T-Mobila Polska S.A. ul. Żyzna.pdf192 kB
Pobierz plik (2024.02.05 - zmiana danych T-Mobila Polska S.A. ul.Tartaczna 2.pdf)2024.02.05 - zmiana danych T-Mobila Polska S.A. ul.Tartaczna 2.pdf223 kB
Pobierz plik (2024.02.05 - zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Grabówka 57.pdf)2024.02.05 - zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Grabówka 57.pdf153 kB
Pobierz plik (2024.02.05 - zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Narodowych Sił Zbrojnych.pdf)2024.02.05 - zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Narodowych Sił Zbrojnych.pdf209 kB
Pobierz plik (2024.02.05 - zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Słowackiego 16.pdf)2024.02.05 - zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Słowackiego 16.pdf215 kB
Pobierz plik (2024.02.23-Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Gronowa 25A.pdf)2024.02.23-Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Gronowa 25A.pdf1685 kB
Pobierz plik (2024.02.24 -Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Piłsudskiego 41.pdf)2024.02.24 -Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Piłsudskiego 41.pdf1228 kB
Pobierz plik (2024.02.29 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Piłsudskiego 41.pdf)2024.02.29 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Piłsudskiego 41.pdf818 kB
Pobierz plik (2024.03.04 -Zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Królewiecka 1.pdf)2024.03.04 -Zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Królewiecka 1.pdf994 kB
Pobierz plik (2024.03.07 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. Pl. Witosa 1.pdf)2024.03.07 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. Pl. Witosa 1.pdf1578 kB
Pobierz plik (2024.03.13 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. Jachowicza 49.pdf)2024.03.13 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. Jachowicza 49.pdf1873 kB
Pobierz plik (2024.03.25 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Długa 75.pdf)2024.03.25 - Zmiana danych T-Mobile Polska S.A. ul. Długa 75.pdf341 kB
Pobierz plik (2024.03.26 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Mostowa 2.pdf)2024.03.26 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Mostowa 2.pdf1698 kB
Pobierz plik (2024.03.28 - Zmiana danych T-Moblie Polska S.A. ul. Medyczna 19.pdf)2024.03.28 - Zmiana danych T-Moblie Polska S.A. ul. Medyczna 19.pdf296 kB
Pobierz plik (2024.04.11 - Zzmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Wyszogrodzka 161.pdf)2024.04.11 - Zzmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o. ul. Wyszogrodzka 161.pdf2525 kB
Pobierz plik (2024.04.18 - Zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Wyszogrodzka 161.pdf)2024.04.18 - Zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Wyszogrodzka 161.pdf842 kB
Pobierz plik (2024.04.26 - Zmiana danych Emitel S.A. ul. Tartaczna 2.pdf)2024.04.26 - Zmiana danych Emitel S.A. ul. Tartaczna 2.pdf1321 kB
Pobierz plik (2024.04.30 - Zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Chemików 7.pdf)2024.04.30 - Zmiana danych Orange Polska S.A. ul. Chemików 7.pdf773 kB
Pobierz plik (2024.05.02 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Górna 1.pdf)2024.05.02 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Górna 1.pdf2638 kB
Pobierz plik (2024.05.15 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf)2024.05.15 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf2282 kB
Pobierz plik (2024.05.22 - demontaż anten radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Górna 1.pdf)2024.05.22 - demontaż anten radiolinii P4 Sp. z o. o. ul. Górna 1.pdf331 kB
Pobierz plik (2024.05.22 - demontaż anten radiolinii P4 Sp. z o. o. Piłsudsiego 41.pdf)2024.05.22 - demontaż anten radiolinii P4 Sp. z o. o. Piłsudsiego 41.pdf329 kB
Pobierz plik (2024.05.22 - zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o ul. Kostrogaj 9D.pdf)2024.05.22 - zmiana danych Towerlink Poland Sp. z o. o ul. Kostrogaj 9D.pdf6255 kB
Pobierz plik (2024.05.28 - zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf)2024.05.28 - zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Otolińska 21.pdf2448 kB
Pobierz plik (2024.05.29 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. Z o. o. ul Miodowa 23.pdf)2024.05.29 - Zmiana danych Towerlink Poland Sp. Z o. o. ul Miodowa 23.pdf1425 kB
Pobierz plik (2024.06.01 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf)2024.06.01 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o. ul. Szarych Szeregów 4.pdf2599 kB
Pobierz plik (2024.06.01 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o Jachowicza 49.pdf)2024.06.01 - Zmiana danych P4 Sp. z o. o Jachowicza 49.pdf3323 kB
Pobierz plik (2024.06.13 - demontaż anteny radiolinii P4 Sp. z o. o. ul Piłsudskiego 41.pdf)2024.06.13 - demontaż anteny radiolinii P4 Sp. z o. o. ul Piłsudskiego 41.pdf332 kB

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok