Popraw dostępność strony

Wniosek na odpady budowlane

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wykonywany jest wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
 
Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka. Referat Gospodarowania Odpadami przekazuje go do właściwej firmy. Worek należy odebrać osobiście w siedzibie firmy.
Od 1 lipca 2020 r. przysługuje jeden big bag w roku na nieruchomość/lokal mieszkalny. Każdy następny to koszt 541 zł za sztukę.

Prosimy pamietać, że wszystkie worki na wniosek wydawane są na okres niezbędny do załadunku - tj. 5 dni roboczych. Powyżej tego okresu wykonawca usługi odbioru odpadów może naliczyć opłatę.
(§ 5, ust. 5, UCHWAŁY NR 254/XIV/2019 RADY MIASTA PŁOCKA  z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
 

Odpady budowlane można zawieźć samodzielnie do PSZOK w zamian za opłatę, która jest niższa niż koszt worka big bag. Koszt 1 tony gruzu zmieszanego to obecnie 264,60 zł brutto. Cennik PGO.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok