Popraw dostępność strony

Akty prawne

Akty prawne

 
Prawo miejscowe - przepisy obowiązujące od 1 lipca 2023 r.
 
  • UCHWAŁA NR 837/XLVIII/2022 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24.11.2022 r. - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • UCHWAŁA NR 1057/LXI/2024 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25.01.2024 r. - w sprawie zmiany uchwały nr 837/XLVIII/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
 
Prawo miejscowe - przepisy obowiązujące
 
  • UCHWAŁA NR 877/L/2023 RADY MISTA PŁOCKA z dnia 26 styczna 2023 r. - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
  • UCHWAŁA NR 625/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25.11.2021 r. - w sprawie zmiany uchwały numer 261/XIV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28.11.2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka zmienionej: uchwałą nr 354/XX/2020 Rady Mista Płocka z dnia 28 maja 2020r. oraz uchwałą nr 489/XXIX/2021 Rady MIasta Płocka z dnia 25 marca 2021r.
  • UCHWAŁA NR 624/XXXVI/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25.11.2021 r. - w sprawie zmiany uchwały nr 254/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienionej: uchwałą nr 288/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r., uchwałą nr 353/XX/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2020 r. oraz uchwałą nr 488/XXIX/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2021 r.
  • UCHWAŁA NR 488/XXIX/2021 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25.03.2021 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 


Prawo miejscowe - przepisy uchylone
 
  • UCHWAŁA NR 361/XX/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 maja 2020 r. - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok