Popraw dostępność strony

Nieruchomości niezamieszkałe

WAŻNY KOMUNIKAT

Zgodnie z uchwałą Nr 256/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2019 roku, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne („nieruchomości niezamieszkałe") z dniem 1 lipca 2020r. nie będą obsługiwani w systemie gminnego systemu gospodarki odpadami, a zatem zobowiązani są zawierać własne umowy cywilno-prawne

z podmiotami działającymi na terenie Gminy_miasto Płock i posiadającymi odpowiednie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych - wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej

W związku z powyższym przypominamy właścicielom nieruchomości niezamieszkałych lub niezamieszkałych w części, iż wpłat za lipiec 2020 nie należy dokonywać na konto Urzędu Miasta Płocka lecz na konto firmy z którą zawarto umowę na odbiór odpadów komunalnych.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok