Popraw dostępność strony

Zasady ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich

Zarządzeniem Nr 2738/21 z dnia 14 października 2021r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym Prezydent Miasta Płocka wprowadził dwa dokumenty stanowiące wytyczne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w planowanie i realizację inwestycji na terenie Miasta Płocka.

Pierwszy dokument to „Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” pod redakcją Ł. Dworniczaka i P. Redy opracowany przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu i Fundację Ekorozwoju. Standard zawiera szczegółowe wytyczne, do których należy stosować się na etapie planowania inwestycji i przygotowania opracowań projektowych, a następnie przy realizacji prac wykonawczych.

Drugi dokument - „Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” autorstwa M. Suchockiej i A. Milanowskiej – opracowane zostały na zlecenie Urzędu Miasta Płocka i stanowią uzupełnienie oraz ilustrację do „Standardu.” Karty w sposób przejrzysty i czytelny obrazują najistotniejsze zasady projektowania i prowadzenia prac w strefie SOD - strefie ochronnej drzew.

Do pobrania:


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok