Popraw dostępność strony

Wniosek na odbiór odpadów zielonych

Odpady zielone z zabudowy wielorodzinnej są odbierane w kontenerach podstawianych na wniosek złożony przez właściciela, administratora, zarządcę terenu do odpowiedniej komórki urzędu, w którym określa dzień oraz miejsce podstawienia pojemnika na odpady zielone, przypisując jednocześnie odpowiednie budynki, przy których będą prowadzone prace pielęgnacyjne.

Kontenery na odpady zielone wytworzone na terenie zabudowy wielorodzinnej są udostępniane na okres do 3 dni. Firma wykonawcza zabiera kontener trzeciego dnia bez względu na stopień jego zapełnienia.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do monitorowania zawartości kontenera. W przypadku pojawienia się w nim odpadów innych niż zielone, zobowiązani są do usunięcia tych odpadów.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi mogą we własnym zakresie dostarczyć odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu drogą mailową do właściwej komórki urzędu miasta.

Wniosek na odpady zielone - do pobrania.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok