Popraw dostępność strony

Segregacja odpadów - poradnik dla mieszkańców

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została przyjęta przez parlament w lipcu 2019 roku i podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2019 roku,Rada Miasta Płocka na sesji w grudniu 2019 roku przyjęła uchwały dostosowujące przepisy prawa lokalnego do obowiązków wynikających ze zmian ustawy.

 

Najistotniejsza zmiana dotyczy bezwzględnego obowiązku segregowania odpadów od 1 lutego 2020 r. Od tej daty zmieniają się też stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do właścicieli nieruchomości zostaną skierowane zawiadomienia informujące o zmianie stawki i wysokości opłaty według danych ilościowych, podanych w ostatnio złożonej deklaracji, aktualnej na dzień wystawienia zawiadomienia. Informujemy, że właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W związku z tym, że prawidłowe segregowanie odpadów sprawia duże trudności, (które obowiązuje od 1 lipca 2013 roku) ponownie przedstawiamy w formie ulotek informacyjnych szczegółowe zasady segregacji. Te same ulotki są dystrybuowane do mieszkańców we współpracy z Administratorami i Zarządacmi nieruchomości wielorodzinnych.
 
 
 
 ulotka 1
 
 
ulotka 2

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok