Popraw dostępność strony

Dotacje dla ROD

Rodzinne ogrody działkowe, tzw. ROD-y, znajdujące się na terenie Płocka mogą uzyskać z budżetu miasta dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. O dotację mogą ubiegać się Rodzinne Ogrody Działkowe zlokalizowane na terenie miasta, które posiadają uregulowany status prawny do dysponowania nieruchomością, o dotacje można ubiegać się nie częściej niż co dwa lata. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD. 

Dotacja może być udzielona w wysokości 80 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Wnioski o dotacje może składać wyłącznie zarząd ogrodu działkowego lub osoby uprawnione do jego reprezentowania.

Wzór wniosku oraz wykaz niezbędnych załaczników określony został w Uchwale nr 225/XIV/2019 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2019 r.

W roku 2023 w Budżecie Miasta Płocka na ten cel zabezpieczono 200.000,00 złotych

Nabór wniosków w 2014 roku odbedzie się w okresie wiosennym.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Spraw Komunalnych pod numerem telefonu: 24 367-16-20 lub w Biurze Interwencji i Informowania Mieszkańców 24 364 55 55.

 


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok