Popraw dostępność strony

Na podstawie podjętej przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 614/XXXV/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy – Miasta Płocka na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości, mieszkańcy miasta Płocka budujący przyłącze kanalizacji sanitarnej do swojej posesji mogą uzyskać dotację do 50 %  poniesionych i udokumentowanych kosztów (faktury i/lub rachunki), jednak nie więcej niż 3.000,00 zł.

Czytaj więcej: Dotacje na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Wydział Spraw Komunalnych infromuje, że w sezonie zimowym 2023/2024 na działkach gminnych przy ul. Popłacińskiej zostało wyznaczone miejsce z przeznaczeniem na składowanie śniegu pochodzącego z dachów, parkingów, przejść dla pieszych oraz innych obiektów na terenie miasta Płocka.

Z w/w miejsca mogą korzystać mieszkańcy miasta Płocka oraz podmioty działające na jego terenie.

Składowisko zlokalizowane jest na części działek o numerach ewidencyjnych o nr. 2703/1, 2704/3, 2705/5, 2706/5, 2707/5, 2708/5, 2737/1, 2738/1, 2739/1, 2740/1 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Popłacińskiej.

Lokalizacja składowiska:

Składowisko śniegu 2022

Zarządcą Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Bielskiej 66 w Płocku jest Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” Zakład Budżetowy.

Siedziba Zarządcy Cmentarza komunalnego – Zakładu Usług Miejskich „Muniserwis” Płock, ul. Przemysłowa 33, tel. 24 364 01 40 http://www.muniserwis.pl/.

Cmentarz komunalny otwarty jest dla odwiedzających w godzinach:
a) 7.00 – 21.00 w okresie kwiecień – wrzesień,
b) 7.00 – 18.00 w okresie październik – marzec, w dniach 31 października, 1 i 2 listopada – całą dobę

 

UWAGA!

Nowa organizacja ruchu na terenie Cmentarza Komunalnego od 29 grudnia 2021 roku.

Wjazd pojazdów na teren cmentarza będzie odbywał się od strony parkingu, bramą oznaczoną na załączonej mapie jako wejście główne. Pozostałe wejścia będą przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych.

Cmentarz Komunalny Nowa organizacja ruchu

 

 

Czytaj więcej: Cmentarz Komunalny - informacje

"Z publikacji Piotra Gryszpanowicza możemy dowiedzieć się o inicjatywach upamiętniania bohaterskich obrońców Płocka - jakie przedsięwzięcia były podejmowane, kto był ich pomysłodawcą, o lokalizacji pomników i ich losach. To kolejna publikacja, która wzbogaca naszą wiedzę o ważnych wydarzeniach z histori Płocka."

Czytaj więcej: Miejsca pamięci Narodowej OBRONA PŁOCKA 1920

Na terenie miasta Płocka istnieje system zbierający wody opadowe. Część wód opadowych (głównie z Śródmieścia) jest odprowadzana do kanalizacji ogólnospławnej, gdzie ścieki sanitarne i wody deszczowe mieszają się i odprowadzane są tymi samymi przewodami do oczyszczalni ścieków na Maszewie. Za utrzymanie tej sieci odpowiadają Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Na pozostałych obszarach funkcjonuje rozdzielcza kanalizacja: sanitarna i deszczowa. Wody opadowe po podczyszczeniu odprowadzane są do rowów czy też rzek zlokalizowanych na terenie miasta.

Od kilku lat Gmina-Miasto Płock sukcesywnie dokonuje rozdziału sieci ogólnospławnej na rozdzielczą.

Główne założenia w zakresie zagospodarowania wód opadowych dostępne są w wytycznych do projektowania i wykonania odbioru.

Jeśli chcesz przyłączyć się do sieci kanalizacji deszczowej powinieneś wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.

Następnie opracować dokumentację techniczną zgodnie w wytycznymi oraz z otrzymanymi warunkami. Dokumentacja ta podlega uzgodnieniu w Wydziale Spraw Komunalnych.

Prace związane z włączeniem przyłącza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej należy zgłosić pisemnie na adres: BOK stanowisko 13/14 - Urząd Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, lub elektronicznie na adres Wydziału Spraw Komunalnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • mapę zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
  • kopię warunków technicznych,
  • zestawienie powierzchni szczelnych utwardzonych (z wyszczególnieniem m.in. powierzchni dachu),
  • Krajowe Oceny Techniczne lub ważne, pełne teksty Aprobat, deklaracje, certyfikaty, atesty zastosowanych materiałów i urządzeń (dotyczy regulatora oraz urządzeń przeciwzalewowych),
  • protokół zagęszczenia z wyjątkiem wykonania przyłącza metodą bezwykopową,
  • inspekcję TV i próbę szczelności w zależności od możliwości technicznych,
  • kopią protokółu z narady koordynacyjnej Zespołu Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu z mapą sytuacyjną w skali 1:500 w przypadku kolizji z pozostałą infrastrukturą,
  • inwentaryzację geodezyjną w wersji papierowej i elektronicznej, a w przypadku jej braku na tym etapie szkic geodezyjny (wersja papierowa i elektroniczna do dostarczenia w póżniejszym terminie),
  • zgodę właściciela terenu (w przypadku prac na działkach poza pasem drogowym), a w pasie drogowym – protokołem odbioru wykonanych prac w terenie przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.

Po złożeniu dokumentów inspektor z UMP umawia termin dokonania odbioru i spisania protokołu odbioru końcowego włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

 

Wybudowane przyłącze od sieci miejskiej do studzienki rewizyjnej pozostanie na majątku i w eksploatacji Inwestora.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok