Popraw dostępność strony

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Płocka

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Płocka. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 80 335, 80 zł

 

01 WFOSiGW

W 2022 r. została wykonana ekspertyza dendrologiczna metodami VTA i SIA 36 drzew – pomników przyrody oraz jednego kasztanowca zasiedlonego przez pochwiaka jedwabnikowatego, która opracowana została przez Prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka i Mgr inż. Stanisława Styczyńskiego.

 Rada Miasta Płocka przyjęła Uchwałą nr 763/XLIII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 uzgodnienia z zakresu prac pielęgnacyjnych.

 W związku z powyższą uchwałą w roku 2022 i 2023 poddano pielęgnacji 36 szt. drzew będących pomnikami przyrody.

 - 1 pomnik przyrody tj: dąb Broniewskiego został wypielęgnowany na podstawie umowy na zlecenie Muniserwisu w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Modernizacja Parku na Górkach”

- Prace zrealizowano w październiku 2022 r.

 - na pozostałe 35 szt drzew będących pomnikami przyrody w Płocku została zawarta umowa nr 11/WSK-I/Z/294/2023 z dnia 08.03.2023r. z firmą: Zakład Usług Ogrodniczych Arbor.

- Prace zrealizowano w maju 2023 r. - na zakres tych prac uzyskano dofinansowanie

 Czas realizacji umowy z firmą Arbor to 9 tygodni od momentu jej podpisania tj. do dnia 10 maja 2023 r.

 Realizacja prac całości zadania zgodnie z umową to koszt - 93 960, 00 zł

 - wnioskowano o dofinansowanie w kwocie 80 335, 80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się 15.05.2023r).

- środki własne: 12 624,20 zł

- darowizna z przeznaczeniem na realizację zadania przekazana przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1 000 zł

 Zakres rzeczowy zadania pn. „przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na 35 drzewach będących pomnikami przyrody zlokalizowanymi na terenie miasta Płocka. obejmuje poniższe prace:

1) przeprowadzenie cięć :

a) pielęgnacyjno- sanitarnych CP-S,

b) pielęgnacyjno - sanitarnych formujących CP-F,

c) cięć techniczno – redukcyjnych CT-R polegających na skróceniu nadmiernie wybujałych konarów,

d) polegających na usunięciu posuszu,

e) polegających na usunięciu jemioły,

f) polegających na poprawieniu statyki drzewa,

g) polegających na redukcji korony.

2) wykonaniu chirurgii drzew:

a) założeniu dodatkowych wiązań polipropylenowych (np. system Cobra, Boa, GEFA), dynamicznych lub półdynamicznych,

b) przebudowę systemu wiązań polegającą na zastosowaniu współczesnych wiązań polipropylenowych (np. system Cobra, Boa, GEFA), dynamicznych lub półdynamicznych,

c) uzupełnienie wiązań dynamicznych o amortyzatory,

d) usunięcie starych lin stalowych,

3) uporządkowaniu terenu po wykonaniu prac,

4) wywozie i przekazaniu wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadów do zagospodarowania w dniu przeprowadzania zabiegów.


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok