Popraw dostępność strony

Analiza rozwoju zieleni w mieście Płocku w kontekście poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz projekt badawczy dotyczący poprawy warunków siedliskowych drzew

  

Opracowania powstały w ramach współpracy pomiędzy Gminą Miasto Płock, a Politechniką Warszawską filią w Płocku. Podstawą prawną nawiązanej współpracy jest art. 11 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z którego wynika, iż jednym z podstawowych zadań uczelni są działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

 Analiza rozwoju zieleni w mieście Płocku składa się z:

Diagnozy stanu terenów zieleni na podstawie istniejących dokumentów tj. opis istniejących terenów zieleni, ich znaczenie, potencjał, problemy, zagrożenia (Analiza SWOT), potrzeby rekreacyjne, szanse rozwoju z podziałem na różne rodzaje zieleni (leśną, parkową, przyuliczną, osiedlową i prywatną ogólnodostępną, chronioną, itp.) uwzględniającą w szczególności tereny zarządzane przez Miasto Płock tj.: parki, skwery, zieleńce, pasy drogowe, rekreacyjne tereny leśne i cmentarze komunalne, struktura własności gruntów.

Określenia kierunków kształtowania zieleni miejskiej z uwzględnieniem podejścia holistycznego w skali makro i mikro - obejmujący parki, skwery, zieleńce, wybrane pasy drogowe oraz leśne tereny rekreacyjne w mieście, uwzględniający m.in. opracowanie wytycznych do kształtowania i rozwoju poszczególnych typów terenów zieleni (w tym terenów cennych przyrodniczo), opracowanie standardów ich zakładania i utrzymania.

Propozycji rozwiązań stanowiących elementy sieci zielonej infrastruktury płocka uwzględniające oczekiwania mieszkańców, m.in. parki, skwery zieleńce ale także kwietne klomby i nasadzenia krzewów, pnączy, drzew oraz elementów małej architektury (zielone ściany), angażujące inicjatywy mieszkańców w tym młodych (uczniów, studentów).

Określenia wskazań dotyczących zakładania i utrzymania zieleni miejskiej.

 Projekt badawczy dotyczący poprawy warunków siedliskowych drzew obejmował:
Monitoring jakości gleb i gruntów na ul. Kazimierza Wielkiego, Kolegialnej i 1 maja w Płocku. Na ul. Kazimierza Wielkiego dokonano wymiany nawierzchni i podłoża obejmującej obszary wokół wybranych drzew.

 Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.

 


Płock logo 210x300

 Logo PW Filia w Płocku 3


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok