Popraw dostępność strony

Wnioski o dotację na odbudowę lub przebudowę drzewostanów

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o pokrycie kosztów finansowanych z Budżetu Państwa przeznaczonych na zagospodarowanie i ochronę lasów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanów zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej.

Termin składania wniosków: do 10.10.2022 r.

Środki z Budżetu Państwa przeznaczone są m.in. na:

- zakup sadzonek;

- przygotowanie gruntu do odnowienia lub przebudowy;

- sadzenie sadzonek;

- inne koszty związane z odnowieniem lub przebudową lasów.

Wniosek do pobrania

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w określonym terminie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, Plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka bądź datę stempla pocztowego.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok